AUSL8 - via Curtatone, 54 - Arezzo tel. 0575.2551 e-mail: urp@usl8.toscana.it
Scopri l'Azienda La Ausl 8 di Arezzo La Carta dei servizi

Sistemi i kartës së shërbimeve (Il sistema carta di servizi versione albanese

Karta e shërbimeve është një strument i gjendur në të gjitha ndërmarrjet shëndetësore,serben per tu njohur me veprimet që ofrohen dhe cilësinë e ofruar ndaj personit ,vecanërisht përsa i përket përmirësimit të asistencës,të drejtës se informacionit dhe mbikqyrjes së të drejtave.Ajo është vërtet edhe një karte e të të drëjtave të personit,përsa  i përket mardhenies reciproke ndërmjet qytetarit dhe administratës publike.

Karta përvec se bën ilustrimin e shërbimeve të ndërmarrjes,përfaqëson një pakt të vërtetë me qytetarin,përsa i përket arritjes së obiektivave specifik,mundit që është dashur për arritjen e këtyre obiektivave,standartet e kërkuara,mënyrat për të matur rezultatet dhe nivelin e kënaqësisë së personit.
Karta e shërbimeve ilustron në mënyrë transparente dhe të thjeshtë aspektet e mëposhtme:
-Prezantimin e ndërmarrjes shëndetësore dhe principeve të saj fondamentale
-Informacione mbi shërbimet sanitare që ofrohen
-Mundin që ndërmarrja shëndetësore ka vëne për të siguruar cilësi në shërbimet e saj
-Procedurat e tutelës

Cfarë bën ndërmarrja për të ruajtur raportin me qytetarët?
Ndërmarrja shëndetësore ka si synim të përmirësojë raportin me qytetarët duke:
-Garantuar informacione mbi shërbimet
-Siguruar tutelen,në raste mos shërbimi,ndërmjet rregullores së tuteles  së ndërmarrjes
-Favorizon prezencën dhe aktivitetin
-Organizon periodikisht Konferenca Shërbimesh si një moment takimi dhe përballjeje mbi aktivitet e kryera ,me pjesëmarrje të qytetarëve,forcave sociale dhe institucioneve
-Verifikon cilësinë  perceptuar nga personat nga shërbimet sanitare

INFO: Zyra për marredhëniet me publikun (URP)
Dr.ssa Stefania Massaini
tel. 0575 254161
Zyra e informacionit tel. 800 613311