AUSL8 - via Curtatone, 54 - Arezzo tel. 0575.2551 e-mail: urp@usl8.toscana.it
RIABILITAZIONE

Qëndrat e rehabilitimit - riabilitazione - versione albanese

Rrjeti i asistencës rehabilitive të ndërmarjes Usl8 ,në të 5 zonat dhe e artikuluar nga spitali në territor,si ne vëndet e shtrimit,ashtu edhe në ambulatorët dhe shtëpitë.

Mision i kësaj qëndre është:
- të jenë të disponueshëm për cdo nevojë të cdo natyre
- të stabilizojë gjëndjen klinike të pacientit
- të sigurojë cilesinë dhe sigurimin e pacientit
- të garantojë projektin rehabilitiv individualisht
- të ndjekë të gjitha ndërhyrjet shëndetësore multiprofesionale që përfshijnë programin rehabilitiv i ndjekur nga mjek,infermier
- sigurimin e një komunikimi frytdhënës për personat

Mjeksia fizike rehabilitive është e përbërë nga tre rrugëzime të ndryshme për të siguruar përgjigje të sigurta:
Rrugëtimi i parë: është caktuar për dhimbjet e shpinës
Rrugëtimi i dyte dhe i tretë: patologjitë akute ose ne faza më të rënda

- Si mund të bëhesh pjesë e qëndrave të rehabilitimit?
Për ata që bëjnë pjesë në rrugëtimin 2 , pjesëmarrja bëhet nga përshkrimi i mjekut të familjes apo specialistit me prenontim në pikat Cup.
Për rrugëtimin 3 pjesmarrja bëhet nëpërmjet përshkrimit të mjekut të familjes të prezantuar në Qëndrën e Rehabilitimit për vizitë me ekipet multidisiplinore që do të caktojë rrugëzimin për projektin rehabilitiv.