AUSL8 - via Curtatone, 54 - Arezzo tel. 0575.2551 e-mail: urp@usl8.toscana.it
PARKINSON

Parkinsoni - parkinson - versione albanese

Sëmundja e Parkinson është patologia e dytë më e rendë pas sëmndjes Alzhaimer.Bëhet fjalë për një patologji që shfaqet tek të gjithë por vecanërisht në një numër më të madhe në gjininë mashkullore (60%-40%). Në 5-10% ka një përhpje të sëmundjes para moshës 40-vjecare.Përhapja e saj është 0,3% në popullsinë e përgjithshme,1% në popullsinë më shumë se 60 vjec.Në Toskana , një studimi i tanishëm ,me këte sëmundje rezultojnë 2,1 e popullsisë mbi 65 vjec:në total janë rreth 243000 të sëmurë në të gjithë Italine dhe rreth 15000 në Toskana. Numërohen rreth 1000 qytetarë të prekur nga sëmundja Parkinson në të gjithë Arezzo-n ,nga të cilët 350 janë të ndjekur nga Qendra Parkinson e spitalit San Donato.
Kjo sëmundje, është një sëmundje e cila ka nevojë për mbështetje  sociale dhe të ardhurash për terapi dhe asistencë.Shenjat  karakteristike të një sëmuri me Parkinson janë bradicinesia,dridhje,ngrirje,gjumi,alucinacionet ,problemet të qendrimit trupor etj.
Qëndra Parkinson siguron marjen përsiper për të gjitha format e shfaqjes së sëmundjes Parkinson ,duke diagnostikuar ,kryer terapitë e nevojshme farmakologjike ,kryer testet për forma të dryshme të gradeve të avancuara,dërgimi nëper qëndra të nivelit të dytë për mbështetjen neurokirurgjike. Qëndra Parkinson bashkëpunon gjithashtu edhe me shoqata vullnetare si Shoqata Parkinson Aretine.Në ndihmë të këtyre të sëmurëve është një palestër në të cilën,për grupe të ndryshme pacientësh,kryhet aktivitet fizik në cdo moment të paradites.

AMBULATORI DI RIFERIMENTO
modalità di accesso: sekretar della U.O. Neurofisiopatologia dell’Ospedale di Arezzo me kërkesë të mjekut të mjeksisë së përgjithshme dhe/ose të specialistit me kërkesë specifikei “Vis. Neurologica presso Centro Parkinson”.
tel. 0575 255228
dove siamo: U.O. Neurofisiopatologia dell’Ospedale di Arezzo, 4° Scala - piano 0