AUSL8 - via Curtatone, 54 - Arezzo tel. 0575.2551 e-mail: urp@usl8.toscana.it
NEUROLOGIA INFANTILE

Neurologjia infantile - neurologia infantile - versione albanese

Në moshën infantile, fatkëqsisht duhet të zbulojmë patologji të shumta neurologjike sic janë përshëmbull: epilepsia, tumoret, sëmundjet neuromatobolike dhe neurodegerative,problemeve me gjumin,sëmundjet neuromuskulore etj.
Për një përgjigje të duhur dhe kompetente ,diagnostikuese dhe teraupetike,Ndërmarrja Usl8 ka shtuar Shërbimin e Neurologji-Neurofiziopatologjisë që bashkëpunon shumë ngushtë me UFSMIA dhe me universitetet e Siena,Firenze dhe Pisa.
Duhet përmëndur gjithashtu që në të gjitha patologjite e tjera infantile në rradh psikopatologjike sic janë: zhvillim i vonuar mendor,probleme me të foluren,vështirësi në të kuptuar,probleme me kujdesin dhe hiperaktivitetin,autizmin dhe probleme psikologjike,marrja përsiper është e siguruar nga Bashkimi Funksional i Shëndetësise Mendore të Fëmijerisë dhe Adoleshencës (UFSMIA) të Arezzo-s dhe të të gjitha zonave të Usl8.
Shërbimi i Neurologjise Infantile siguron të gjithë diagnostikimet neurofiziologjike,neuroradiologjike dhe laburatorike të nevojshme për forma të ndryshme patologjike neurologjike dhe siguron marrjen përsipër të mjekimit të saj.