AUSL8 - via Curtatone, 54 - Arezzo tel. 0575.2551 e-mail: urp@usl8.toscana.it
La nostra qualità

Cilësia jonë La nostra qualità - versione albanese

Metodologjia dhe garancia e pacientit

Ndërmarrja Usl 8 ka aktivizuar një kruskot për informacionet që vijne nga burimet e mëposhtme:

-Observim dhe Reklamim
-Incident Reporting
-Shërbimi i mbrojtjes dhe i Parashikimeve
-Akreditimi
-Risk management
-Mass Media

Nëpërmjet këtyre të dhënave janë nxjerr ato kritere që konkretisht përcaktojnë sigurinë e përshkrimit, perceptimin e personit si dhe  konfliktet qytetar-strukture shëndetësore.
Bëhet fjalë për një strategji të marketingut organizativ që lejon shpërndarjen në kohë reale të të gjithë të dhënave dhe  nxjerrjen e proriteteve me të cilat drejtoria realizon ndërhyrjet formative dhe organizative.

1-Risk identification & Assessment
2-Reporting and Monitoring
3-Risk Quantification and Aggregation
4-Risk Governace