AUSL8 - via Curtatone, 54 - Arezzo tel. 0575.2551 e-mail: urp@usl8.toscana.it
EPILESSIA

Epilepsia - epilessia - versione albanese

Epilepsia ,është një term i përgjithshëm që ka të bëjë me forma të ndryshme me karakteristika klinike dhe patologjike të caktuara. Eksistojnë sindroma epileptike beninje të cilat kurohen plotësisht në kohë,por ekzistojnë edhe forma më të rënda të cilat shoqërohen edhe me probleme mungesash dhe sjelljesh të ndryshme njekohesisht.Eplipsia është e karakterizuar nga shqetësime të funksionimit celebral që shoqërohet me kriza të vazhdueshme gjatë kohës.
Epilepsia mund të shkaktohet  nga shkaqe gjenetike që përcaktojnë një modifikim të elektrogjenezës celebrale ose si shkak i sintomatikave që janë të lidhura me funksionimin celebral aktiv ose jo.
Mjekimet antieleptike kanë dhënë rezultat të kontrollit të plotë ne 80% të rasteve.Epilepsia,ose më saktë epilepsitë,janë një patologji neurologjike shumë e përhapur ,gati më shumë se 1% e popullsisë ,kështu që në qytetin e Arozzo-s numerohen gati 3000 persona të prekur.
Pranë repartit të Neurologjisë në spitalin e Arezzo-s ,prej shumë vitesh ,është aktive edhe një Qëndër e cila diagnostikon dhe mjekon epilepsinë.
Qëndra epilepsike siguron marjen përsipër të kurimit të të gjitha formave të epilepsisë duke aktivuar të gjitha mundesitë diagnostikuese të nevojshme, neurofiziologjike,neuroradiologjike  dhe laburatoristike,gjithashtu siguron marrjen përsipër klinike dhe rezultatin e cdo situate urgjence.

Mënyra e lidhjes:
Segreteria e Neurofiziopatologjise të Spitalit të Arezzo-s dhe për zonën e Valdarno-s nëpërmjet prenontimit në Cup, me kërkesë të mjekut të mjeksisë së përgjithshme dhe/ose të specialistit me kërkesë specifike “pranë Qëndrës Epilepsike”
Mënyra kontaktimi:Arezzo 0575 255228-Valdarno 055 9106936
Ku ndodhemi:mbulatorët ndodhen pranë Neurofisiopatologjisë  të spitalit San Donato Arezzo ,shkalla 4 kati 0 dhe për në Valdarno pranë Ambulatorit të Neurologjise kati i 3
Oraret:Arezzo te martën ora 16.00 – 19.30 dhe Valdarno të martën ora 08.30 – 09.30