AUSL8 - via Curtatone, 54 - Arezzo tel. 0575.2551 e-mail: urp@usl8.toscana.it
DISTURBI ALIMENTARI

Problemet me ushqimin - disturbi alimentari - versione albanese

C'rregullimet ushqimore,ndër to edhe anoreksia dhe bulimia, janë manifestimet më të shpeshtat dhe më të dëgjuarat që janë kthyer në njezëtvjecarin e fundit,një emergjencë e vërtetë e shëndetit mendor, për pasojat që lënë në shëndetin dhe jetën e adoleshentëve dhe të të rinjve.
Anoreksia dhe bulimia jane sëmundje komplekse dhe të shoqëruara nga shqetësime psikologjike dhe emotive të cilat kërkojnë një trajtim si të mënyres së të ushqyerit ashtu edhe të kushteve psikologjike dhe /ose psikiatrike në të njëjtën mënyrë.
Kjo gjë është e pranishme në persona të moshave,shtresës sociale  dhe sekseve të ndryshme por kryesisht fillon të shfaqet në moshën 14-20 vjecare .
C’rregullimet ushqimore ,nëse nuk trajtohen paraprakisht mund të zhvillojne një  gjëndje të qëndrueshme keq ushqimi dhe problematika psikologjike ,duke shkaktuar kështu një përkeqësim serioz në hapsirat  sociale.
Qëndra Ambulatoriale e Kurimit te C’rregullimeve Ushqimore është një aktivitet i Departamentit të Mjeksisë Mendore.

Ku ndodhemi? 
Ambulatoi ndodhet në spitalin San Donato,shkalla V, kati 2.
Tel. 0575 255921