AUSL8 - via Curtatone, 54 - Arezzo tel. 0575.2551 e-mail: urp@usl8.toscana.it
DIPENDENZE

Varësia - dipendenze - versione albanese

Tema e Varësise që është e drejtuar nga SERT e cila punon për parandalimin,mjekimin dhe rehabilitimin e varësise nga substanca stuperfacente ( droga jo të ligjshme si heroina,kokaina,anfetamina,hashashi,marijuana etj drogave të ligjshme si alkooli,duhani,psikofamakot etj) dhe sjelljeve të tilla   si ,gambling patologjik,kërkimi i rreziqeve ekstreme,varësia nga interneti,nga shooping etj.
Nëse je përdorues i kokaines,ecstasy,hashish etj dhe të duket sikur ne jetën tënde kjo gjë po kthehet në një rrezik të vërtetë...
Nëse përdorimi i pijeve alkoolike,qetësuesve,cigareve të duket sikur po kthehen në një problem për cilësinë e jetes dhe shëndetit tënd.

SERT i spitalit Usl8 ju ofron falas duke ruajtur privatesinë tuaj,përshkrime të ndryshme në bazë të kërkesave tuaja:
- dëgjim dhe mirpritje
- këshillime me specialistë të tipit mjek,psikolog apo social
- trajtime teraupetike i integruar dhe perfunduar me mjekimin e gjëndjes së varësisë
- programe rehabilitive të formuluara me pyetësor individual dhe/ose familiar, rrugëtime të shoqërimit në punë dhe jetën sociale
Nëse për arsye profesionale,familiare,sociale,dëshiron që të informohesh relativisht mbi varësine ndaj substancave  dhe patologjive te tyre.
SERT të ofron falas dëgjimin dhe këshillimin nga operatorë të specializuar ne fushën e varësisë,gatishmerinë për të dhënë ndërhyrje informative parandaluese dhe sensibilizuese,në shkollen tuaj,në vendin tuaj të punës ose në kontekstin tuaj social që i përkisni.
Nëse jë një mësues apo një student të jepet mundësia për të punuar sëbashku mbi tema specifike (seksualiteti,adoleshenca,ndjeshmëria) dhe për të krijuar në shkollën tuaj një vënd të përshtatshëm që të ketë synime të tilla:Qendra Informacioni dhe Këshillimi .