AUSL8 - via Curtatone, 54 - Arezzo tel. 0575.2551 e-mail: urp@usl8.toscana.it
DIABETE

Qëndra diabetike - diabete - versione albanese

Qëndra për parandalimin dhe mjekimin e diabetit.
Vetëm në provincen e Arezzo-s, rreth 18 mijë persona vuajnë seriozisht nga diabeti me perqindje të lartë të rritjes së këtij numri si për të rinjtë ashtu edhe për të moshuarit.
Arsyeja kryesore e kësaj sëmundjeje kaq të perhapur ,është stili i jetesës,për të cilen Ndërmarrja Usl8 ka kryer fushata të rëndësishme për promovimin e shëndetit dhe për ndalimin e përhapjes së kësaj sëmundjeje akoma më shumë.Pas kontrollit dhe mjekimit të parë nga mjeku i përgjithshem-diabetologjia e shoqëron pacientin në ndërhyrje dhe trajtime më të ndërlikuara, duke punuar shumë ngushte me Kardiologjinë,Kirurgjinë Vaskulare,Sëmundjet Infektive, Radiologjine, Nefralogjine, Mikrobiologjine etj që në një kohë shumë të shkurtër i ofrojne Qëndrës diabetologjike të Arezzo-s,diagnostikime dhe mjekime të diabetit dhe sëmundejeve  metabolike ,ndjek shtatzanitë që janë të shoqëruara nga diabeti ose diabeti i përkohshem,kuron me rezultat të shkëlqyer këmben diabetike etj.
Ne ambulatorin e këmbes diabetike,e drejtuar nga një mjek dhe tre infermierë,paraqiten 325 pacientë të rinj në vit dhe siguron rezultate shumë të mirë në një hark kohor prej 6-8 muaj.