AUSL8 - via Curtatone, 54 - Arezzo tel. 0575.2551 e-mail: urp@usl8.toscana.it
CONSULTORIO

Konsultori - consultorio - versione albanese

Konsultori është një shërbim Socio-sanitar për të tuteluar dhe promovuar shëndetin psiko-fizik dhe social,relative në trup,në mënyren e të të ndjerit dhe të krijimit të marrdhënieve me ambjentin e jashtëm të grave,të cifteve,të adoleshentëve,të fëmijëve.
Aktivitetet konsultoriale sigurojnë falas veprimtaritë e mëposhtme:
- vizita/kontrolle  në shtatzani dhe mbas shtatzanisë
- kurse pregatitore për lindje
- promovim dhe mbështetje të ushqimit nga gjoksi
- menopauza
- kontraceptiv
- ndalim të shtatzanisë me dëshirë
- mbështetje sociale dhe psikogjike
- screening onkologjik Pap Test
- rrugëtime edukimi për ndjeshmërinë dhe seksualitetin për të rinjtë

lista konsultori