AUSL8 - via Curtatone, 54 - Arezzo tel. 0575.2551 e-mail: urp@usl8.toscana.it
Cittadini stranieri

Qytetarë të huaj - cittadini stranieri - versione albanese

Normativa i percakton qytetarët komunitar ,pesona që janë në Itali por që vijnë nga Shtete që bëjnë pjesë në Bashkimin Europian,përcakton të huaj që janë në Itali por që vijnë nga Shtete që nuk janë pjesë e Bashkimit Europian.Fillimisht duhet bërë dallimi i kushteve administrative të të dy tipologjive.
Personat që vijnë nga shtete të B.E,gjithashtu edhe familjarët e tyre,kanë të drejte të qarkullojnë lirshem në territoret e shteteve pjesmarrës në B.E ,këta qytetarë nuk kanë nevojë që të marin leje qendrimi pranë Selisë së Policisë.
Ndërsa të ardhurit nga vëndet që nuk bëjnë pjesë në B.E mund të qëndrojnë në mënyrë të rregullt duke u pajisur me një leje qëndrimi ose jo të rregullt ,që nuk e kanë një leje qëndrimi .

vedi anche "L'accesso alle cure della persona straniera - indicazioni operative" Guida dell'Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute