AUSL8 - via Curtatone, 54 - Arezzo tel. 0575.2551 e-mail: urp@usl8.toscana.it
AUTISMO

Autismi - autismo - versione albanese

Autizmi është një shqetesim i zhvillimit neurologjik,i karakterizuar nga një dëmtim i ndryshëm i komunikimit ( verbal ose jo verbal) dhe të sjelljes sociale.
Një sjellje e cila është e përtëritshme dhe e lidhur ngushtë me interesa te ndryshme.
Mundësitë e përmirësuara të shërbimeve për diagnostikim kanë bërë që në dy dhjet vjecarët e fundit ,të ketë një rritje të rasteve të kuruar,që per momentin ka të bëj me 3-4 mijë fëmije.Përcaktimi i perafërt i kurimit është shumë i rëndësishëm, për sa i përket ndërhyrjeve të kurimit dhe rehabilitimit sepse duhet të jenë të koordinuar dhe kualifikuar për të qenë frytdhënes.Për ketë arsye, pediatri i fëmijës ekzaminon në cdo fëmije 18 muajsh, zhvillimin e kapacitetit të marrëdhënieve dhe komunikimit ,në raste të dyshimta, i dërgon Grupit Nderdisiplinor te Ndermarjes pranë Departamentit të Mjeksisë Mendore,konfirmimin ose jo të rrezikut.
Grupi Ndërdisiplinor i Ndërmarjes operon ne fushën e aktiviteteve te shërbimeve te shëndetit mendor .Së bashku sigurojnë mjekimin,diagnostikimin dhe rehabilitimin për cdo moshë,duke u lidhur me Qendrat Rehabilitive që bashkëpunojne me Ndërmarjen Shëndëtsore.
Trajtimi i Autizmit, përfshin në vetvete një kombinim të ndërhyrjeve të edukimit special,të terapive rehabilitive për komunikimin ,programeve mbështetëse në përfshirjen shkollore dhe sociale,gjithashtu edhe programe formimi dhe mbështetjeje të prinderve.

Shëndeti mendor për fëmijë dhe adoleshentë:
Arezzo:Rruga Curtatone 56 tel 0575 255932
Casentino:Rruga G. Di Vittorio Bibbiena  tel 0575568337
Valdarno:Rruga III novembre 18 San Giovani Valdarno
tel 055 9106471
Valdichiana: Casa della salute Castiglion Fiorentino
Tel 0575 639896-639881
Valtiberina:Rruga e Misericordia 22 Sansepolcro
Tel 0575 757932

Shëndeti Mendor për të rriturit:
Arezzo: Rruga Guido Monaco tel 0575 255921
Casentino:Lokaliteti Colombaia Bibbiena  tel 0575 568731
Valdarno:Rruga III novembre 18 San Giovani Valdarno
tel 055 9106471
Valdichiana:Rruga Capitini Camucia tel 0575 639925
Valtiberina:Rruga e Misericordia 22 Sansepolcro tel 0575 757924