AUSL8 - via Curtatone, 54 - Arezzo tel. 0575.2551 e-mail: urp@usl8.toscana.it
Comunicazione e stampa Ufficio Stampa

Shtypi - ufficio stampa comunicazione - versione albanese

Shtypi
Rruga Curtatone, 54 (III piano)
Tel. 0575.254109


Shtypi është pika e lidhjes ndërmjet Ndërmarrjes shëndetësore dhe medias. Ajo kuron publikimet e komunikatave dhe organizon konferenca për shtyp.Mbështet gazetarët e jashtëm dhe redaksonet televizive ,gazetat,radiot dhe sitet web në marrjen e informacioneve që kanë të bëjnë me shërbimet santare lokale.
Kuron,për interes të ndërmarrjes,redaktimin e artikujve publicistik të "Aaerre" dhe të "Il sole 24 ore -Sanità Toscana" e "Arezzo Salute".
Mbështet teknkisht drejtonë e ndërmarrjes dhe strukturave të tjera të brëndshme që kanë të bëjnë me komunikimin në masmedia.
Mban përgjegjësine e sitit në internet të ndërmarrjes.